Ni tappar medlemmar i racerfart!

[Ur nummer: 07/2004] Hur har Gerald Lindberg och Co, i Livs förhandlingstopp, tänkt sig med det nya grisavtalet (OB-trappan i slakt- och charks avtal).
En lönesänkning med cirka 600 kronor i månaden!
Detta måste vara vår tids största lönesänkning.  Alla medlemmar som berörs är rosenrasande och känner sig överkörda (är överkörda).
Vi trodde att den fackliga verksamheten gick ut på att stödja och hjälpa medlemmarna. Nu har ni infört ett straffavtal över våra huvuden.
Varför har man inte kontaktat dom lokala avdelningarna och frågat dom till råds om hur många som får sänkt lön på grund av OB-trappan?
Den nya OB-trappan är verkligen under alla kritik. Sker det nu inget drastiskt med anledning av dessa rader förlorar den fackliga ledningen  förtroende och medlemmar på löpande band.

Ännu så länge Livs medlemmar på Gunnar Dafgård AB,
undertecknat av 39 personer,
förmedlat genom
Stefan Byman