Starka kvinnor

[Ur nummer: 09/2004] Kön kan aldrig avgöra hur du kan sköta ett jobb, huruvida du är lämplig eller inte. De personliga egenskaperna och kunskaper/utbildning måste väga tyngre.
Och om det skulle handla om fysik så känner jag många kvinnor som både är större och starkare än flera av de män jag känner.

Yvonne