Tack för bra artikel!

[Ur nummer: 11/2004] Jag vill bara tacka Hans Axelsson för en strålande artikel, i förra numret av mål&medel, om fördelning av resurser i offentlig sektor. Jag tror att den visade på något som många är omedvetna om rörande svensk ekonomi. 
Det känns som att kontrollapparaten i Sverige använder sig av hot om dåliga tider för att få med sig folk på vilka försämringar som helst.
Tack Hans, jag blev rörd.

Petter Karlsson