Tål facket inte oliktänkande?

[Ur nummer: 09/2004] Det bör vara en angelägen uppgift för LO och dess förbund att samverka med alla som vill delta i det fackliga arbetet, oavsett vilket parti de sympatiserar med.
Många avstår idag från medlemskap eller att kandidera till fackliga förtroendeposter av politiska skäl. Tål facket inte oliktänkande? Det är inte svårt att hitta personer som efter osunda och antidemokratiska påtryckningar tvingats bort från fackliga förtroendeuppdrag.
LO har alldeles uppenbart blivit allt mindre lyhört för sina medlemmars åsikter. Många LO-medlemmar känner därför idag större samhörighet med fredsrörelsen, miljörörelsen och idrottsrörelsen än de känner med arbetarrörelsen.

Daniel, icke sosse