Vad glad jag är!

[Ur nummer: 10/2004]  Lars Leijonborg tycker att svenska folket skall jobba tre timmar mer i veckan för samma lön. Det krävs för att klara den tuffa internationella konkurrensen samt  den svenska välfärden, enligt honom.
Detta hävdar han i ett läge då antalet långtidssjukskrivna ökar, bland annat därför att många sliter ut  sig i arbetslivet. Lars Leijonborgs förslag lär inte minska på detta antal, snarare kommer de att öka vilket  i sin tur  hotar vår välfärd.
De som idag jobbar övertid på sina arbetsplatser, för att deras arbetsgivare ska kunna hävda sig i den ”tuffa” internationella konkurrensen, kommer då att fråntas den extra ersättning de förtjänar nu och ändå jobba lika mycket.
Jag är mycket glad över att Lars Leijon-borg enbart är i opposition och inte är landets statsminister. Jag hoppas att det även i framtiden förblir så.
Matte