Varför går det inte att gå ur Livs a-kassa?

Nr 7-8/2019

Jag undrar om det bara är Livs som har tagit bort möjligheten att gå ur a-kassan. Jag fick sjukersättning juni 2017 fram till min pension nu i maj 2019. Då jag inte skulle utnyttja a-kassan något mer så ville jag gå ur den men fortsätta vara med i facket då varje krona räknas när man går på sjukersättning men det gick tydligen inte. Jag fick olika besked när jag talade med facket och a-kassan. Enligt a-kassan så kunde jag säga upp den men enligt facket så gick inte det. Varför är det så hos er när man kan göra det hos andra fackförbund?
Ingrid Andersson

Svar direkt: När den borgerliga regeringen ändrade förutsättningarna för egenavgiften till a-kassan och medlemskap i a-kassan blev dyrare för de allra flesta valde ett antal av förbunden inom LO att dela upp det fackliga medlemskapet i två delar, förbund och a-kassa men några förbund valde att behålla ett sammanhängande medlemskap. Livs var ett av dessa förbund.
För oss som förbund är det viktigt att stå upp för det fackliga löftet. Löftet om att inte arbeta för en lägre peng än den vi gemensamt är överens om. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av detta löfte. Genom att vi har en a-kassa säkerställer vi att den som för tillfället är utan arbete trots allt får en lägsta ersättning och inte behöver sälja sitt arbete under den peng vi är överens om.
Det är av denna anledning den som är medlem i förbundet också ska vara medlem i förbundets a-kassa.

Solweig Larsson
Livs tredje ordförande