Vi kan göra mer

[Ur nummer: 05/2004] Vi i Livs avd 5 Malmö genomför varje år en 40 timmars utbildning under rubriken Bättre Arbetsmiljö.
Deltagarna kommer från olika livsmedelsbranscher.
Nytt för i år är att vi har två deltagare från Livsmedelsverket med. Det tycker vi är mycket positivt. För genom den samverkan ökar förståelsen ute på våra  arbetsplatser.
Vi skall uppfatta myndigheten som en samarbetspartner och inte som en motpart. Det är viktigt att vi pratar med varandra och inte om varandra. Kunskap och kompetens är två ord som går hand i hand.

Detta är också sätt att förstärka och utveckla ”Kräv Kravmärkt Arbete”.
Utvecklingen inom våra branscher är hårt konkurrensutsatt. Det sker omorganisationer hela tiden. Arbetsgivarna väljer att slimma organisationen eller att lägga ned verksamheten istället för att förbättra arbetsmiljön.

Detta resulterar i en oerhörd påfrestning för de anställda. Vilket medför att många livsmedelsarbetare redan vid 59 års ålder får lämna sina jobb, utslitna på grund av dålig arbetsmiljö.  Man orkar helt enkelt inte mer.
För varje person innebär det en förlorad inkomst på cirka en halv miljon kronor för de sex år som man har kvar till pension. 204 300 kronor per år är företagets kostnad för en sjukskriven arbetare som tjänar 17 160 kronor i månaden.
För dessa pengar kunde man gjort  mycket, mycket mer för att förbättra arbetsmiljön! 

Det är oerhört viktigt att vi alla tillsammans arbetar med arbetsmiljöfrågorna i förebyggande syfte, så att alla kan avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.
Vi i Livs avd 5:s arbetsmiljökommitté uppmanar därför alla att med kraft verka för en god arbetsmiljö och att de som företräder medlemmarna i dessa frågor får en bra  och behövlig utbildning.
5:ans arbetsmiljökommitté