Arla bekräftar planerna

Nr 11/2019

”Vi kan bekräfta att vi håller på och se över möjligheterna till ett digitalt verktyg för administration kring närvaro, semester med mera. Allt det sköts manuellt idag och tar mycket tid.” skriver Caroline Starck, kommunikationschef på Arla Foods i Sverige. Det är det svaret som Mål & Medel får efter att ha sökt Arla Foods VD Patrik Hansson och Arlas förhandlingschef Mikael Svelch för att få en kommentar till varför stämpling återinförs för arbetare men inte för tjänstemän och om detta inte strider mot företagets policy om likabehandling.

Caroline Starck förklarar det med att ”det är ett tidigt skede och det pågår många diskussioner, och det är viktigt för oss att ta saker i rätt ordning. Det innebär att prata med våra medarbetare innan vi svarar på frågor externt. Så jag får be att få återkomma längre fram, troligen kring årsskiftet.”

Relaterade artiklar