Avtalspolitisk plattform för facken inom industrin

Nr 12/2019

• Löneökningar på 3,0 procent, minst 530 kronor per månad för de med lägstalöner i avtalen, dvs en låglönesatsning.
• Avsättning till deltidspension/flexpension. Målet är att alla ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning per år.
• Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering. Kravet handlar om att införa introduktion gällande arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Även krav på att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas.
• Åtgärder för att främja jämställdheten. Krav på att arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling.
• Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Relaterade artiklar