Avtalsrörelsens tågordning

Nr 4/2019

Avtalskrav diskuterades den 12-13 mars på verksamhetsträffarna i regionerna.
Sista dagen för att lämna in avtalsmotioner var den 28 mars.
Avtalsdelegationen väljs på förbundsmötet den 23 maj.
Avtalsmotionerna behandlas på samma möte.
Livs förhandlingsdelegationer kallas in för ett första möte i augusti/september
Beslut om LO-samordning fattas på LO:s repskap den 23 oktober.
Beslut om samordningen med LO fattas samt avtalsplattform för Facken inom industrin på höstens förbundsmöte den 19 november.
Avtalskraven växlas mellan Livs och Livsmedelsföretagen 20 december.
Förhandlingar mellan Livs och Livsmedelsföretagen pågår under januari och februari 2020.
En opartisk ordförande deltar i förhandlingarna under mars 2020. Denne är utsedd av parterna inom industrin.
31 mars 2020 löper det nuvarande avtalet ut. När det finns ett förslag till nytt avtal ska förhandlingsdelegationen yttra sig och föreslå om förbundet ska godta eller förkasta avtalet. Förbundsstyrelsen beslutar sedan.

Relaterade artiklar