Ett medlemsägt bageri

Nr 3/2019

Östras Bröd är ett medlemsägt bageri. Det är det enda som finns kvar i Sverige. Det betyder att överskottet går tillbaka till medlemmarna i form av bland annat en 10 procentig återbäring på alla inköp under året. Fabriken ligger mitt inne i Halmstad. Där jobbar 180 kollektivanställda. Att det heter Östras beror på att det ligger på östra sidan av Nissan som flyter genom Halmstad.

Relaterade artiklar