Fakta • Astareal

Nr 9/2018

Astareal AB är ett forskningsbaserat bioteknikföretag med produktion av mikroalger och naturligt astaxanthin som är en antioxidant. Företaget, som grundades 1988, ingår idag i det globalt verksamma japanska bolaget Fuji Chemical Industries Co Ltd.
Astareal, som har ett 40-tal anställda i Sverige och som omsätter många miljoner, har produktionsanläggning i Gustavsberg, laboratorium för kvalitetssäkring i Uppsala och kontor i Nacka.
Astareal säljer bland annat under det egna varumärket Astaxin, samt bulkmaterial i form av AstaReal®. Företagets produkter regleras under livsmedels-, foder- och läkemedelslagstiftningen.

Relaterade artiklar