Fakta • ESBL-bildande bakterier

Nr 10/2018

ESBL står för ”expended spectrum beta-lactamases” och är enzymer som bryter ner de viktiga antibiotikatyperna penicilliner och cefalosporiner. Bakterier som bildar ESBL är resistenta (motståndskraftiga) mot dessa läkemedel.
Bakterierna som bildar ESBL finns i huvudsak hos människa och djur som en del av den normala bakterifloran. Människor smittas därför via händer, föremål eller vatten som förorenats med bakterier från människors eller djurs tarmflora.
Undersökningar av livsmedel i Sverige visar att ESBL-bildande bakterier är mycket vanliga på kycklingkött, såväl svenskt som utländskt.
Det är avelsdjur som importeras till Sverige från de globala företagen som sprider de resistenta bakterierna.
Den som arbetar i en miljö där man håller kyckling ska ha god handhygien och tänka på att inte stoppa något i munnen innan man tvättat och desin-ficerat händerna. Det är också bra om man byter om innan man lämnar arbetsplatsen och särskilt tänker på att byta stövlar och skor.
ESBL-bildande bakterier kan finnas i tarmkanalen hos fullt friska männi-skor och djur utan att orsaka sjukdom. Samtidigt kan bakterierna var en källa till framtida infektioner som är svårbehandlade.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt och Arbetsmiljöverket

Relaterade artiklar