Fakta • Förhandlingar om Lönepotten

Nr 1/2021

I det nya avtalet från den 1 november 2020 ska lönepotten på 779 kronor i månaden fördelas genom lokala förhandlingar. Det finns en garanterad minsta löneökning som varje individ har rätt till på 30 procent, dvs 233 kronor (individgaranti).
Återstår 546 kronor att förhandla om. Blir parterna inte överens läggs 40 procent av denna summa ut som ett generellt utlägg lika för alla (stupstock).
Kvar finns 328 kronor att förhandla om. Kommer man inte överens om fördelningen lyfts frågan upp till centrala parter och lönenämnd.
Hur fördelningen ska gå till framgår av avtalets löneprinciper i punkt 4.1 samt av lokalt lönesystem och löneformer.
Källa: Livs

Relaterade artiklar