Fakta • Fossilfria mångfaldsgårdar

Nr 6/2020

* Gårdar som drivs fossilfritt.
* Mindre utsläpp av växthusgaser, renare livsmiljö.
* Biologiskt anpassad växtföljd för bördigare jord med mer maskar och mikroorganismer.
* Minskar behovet av växtnäring och kemiska bekämpningsmedel.
* Varierat landskap, till exempel lärkrutor (för att gynna sånglärkor), våtmarker och odlingsfria skyddszoner.
* Ökar den biologiska mångfalden genom att gynna pollinatörer, fåglar och småvilt.
* Minskar risk för näringsläckage.
Källa: Polarbröds hållbarhetsredovisning 2019

Relaterade artiklar