Fakta • Fridlysta växter och djur

Nr 7-8/2015

I Sverige finns cirka 300 fridlysta arter samt 50 som är fridlysta i ett eller flera län.
En del växter får inte plockas alls medan andra får plockas men inte grävas upp med rötterna. Några får inte plockas för försäljning.
I nationalparker, naturreservat och fornminnesområden gäller särskilda regler som framgår av anslagstavlor i området. Kommunen eller länsstyrelsen har mer information.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se. Välj ditt län och klicka på Djur & natur för att se vad som gäller i skogen och marken där du bor.
På www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten finns allt man behöver veta om Allemansrätten.