Fakta • gemensamma krav

Nr 11/2019

Löneökningar med x procent dock med ett lägsta utrymme om y kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. Brytpunkt 26 100 kronor. Siffersätts 4 nov.
Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna.
Ersättningarna i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.
Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
Stärkt skydd mot sexuella trakasserier.
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Relaterade artiklar