Fakta • Göteborgs Kex

Nr 10/2018

Göteborgs Kex första fabrik startades i Kungälv 1888. En av ägarna var Carl Leopold Berggren, som hade en engelsk hustru och var övertygad om att det fanns en marknad även i Sverige för fina kex till teet eller kaffet. Att han hade rätt syns på kexfabrikens historia: trots några sämre perioder har den överlevt och går bra än i dag.
Företaget var familjeägt fram till slutet av 1970-talet, när det köptes upp av Marabou. 1994 var det dags för norska Orkla att ta över. Antalet anställda har successivt minskat för att hamna på dagens cirka 350 anställda, varav 250 är medlemmar i Livs. Fabriken har sedan början på 1970-talet varit Kungälvs största privata arbetsgivare.

Relaterade artiklar