Fakta • korttidspermittering

Nr 4/2020

Den 16 mars presenterade regeringen ett åtgärdspaket på 300 miljarder kronor där korttidspermittering med statligt stöd ingår. Ett par dagar senare kom Livs överens med Livsmedelsföretagen om ett avtal om korttidspermittering.
Tanken är att denna åtgärd ska användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat, som det nya coronaviruset. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar.
Konkret innebär det att staten under 2020 tar en större del av kostnaden vid korttidspermittering, täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden. Arbetsgivaren och arbetstagaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så sätt gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen.
Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. En lokal överenskommelse ska finnas mellan arbetsgivaren och Livs för att arbetsgivaren ska få ta del av det statliga stödet. Som medlem är det viktigt att försäkra sig om att så är fallet om arbetsgivaren vill använda sig av korttidspermittering, säkrast är att kontakta ansvarig lokalombudsman.
Läs mer på Livs.se

Relaterade artiklar