Fakta • Livränta och arbetsskadeförsäkring

Nr 3/2020

Den som går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att få livränta måste en läkare ha bedömt att arbetsskadan kommer att påverka möjligheterna att arbeta under minst ett år framåt i tiden.
AFA Försäkring har i uppdrag att administrera den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, och som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkring som går att få från Försäkringskassan.

Relaterade artiklar