FAKTA • LIVS KRAV I KORTHET

Nr 10/2020

Löner: En löneökning på 3 procent, lägst 783 kronor per månad vilket motsvarar 496 öre i timmen. En individgaranti på 446 öre och en lönepott på 50 öre att fördela i lokalt.
Arbetstidsförkortning/deltidspension:
Ytterligare avsättning till systemen.
Arbetsmiljö: Bland annat hälsoundersökning minst vart tredje år. Möjlighet till ett årligt friskvårdsbidrag.
Jämställdhet: En plan ska tas fram så att föräldralediga inte missgynnas.

Arbetstider: Förändringar i arbetstidsscheman ska endast kunna ske om det avser längre karaktär.
Lönebesked: Anställda ska få ett skriftligt lönebesked där bland annat tidsperiod, arbetstid, lön, och avsättning till avtalspension framgår.
Avtalsförsäkringar: Parterna ska medverka till att förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO om villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna genomförs.
Se livs.se för att läsa mer om kraven.

Relaterade artiklar