Fakta • Lokalrevyer

Nr 2/2019

* Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, LIS, verkar för svensk revykonsts bevarande och nyskapande. LIS har i dagsläget över 4000 medlemmar.
* I augusti varje år arrangerar LIS Svensk Revyfestival med Revy-SM, där Sveriges bästa revyer koras.
* LIS publicerar också medlemstidningen Tidningen Svensk Revy, läs mer på lis.nu

Relaterade artiklar