Fakta • Lönesystemet på Absolut

Nr 1/2019

Lönesystemet på Absolut är uppbyggt i tre delar: grundlön (76,9 procent), kompetens (15,5 procent) samt prestation (7,6 procent).
Huvuddelen av lönen är grundlön som är kopplad till en befattning, vars svårighetsgrad fastställs genom att en arbetsvärdering görs, där man tittar på vad som krävs av en person för att klara ett visst jobb. Fem faktorer tar man hänsyn till:
1. Kunnande (utbildning, erfarenhet).
2. Svårighet (problemlösning, kontakter och samarbete).
3. Personalledning.
4. Ansvar (handlingsfrihet/befogenhet, omfång, produktionspåverkan).
5. Arbetsförhållanden (fysisk miljö, fysisk ansträngning, verksamhet och uppmärksamhet, bundenhet och ryckighet).
Det är ett externt konsultföretag, Aon Hewitt, som gör arbetsvärderingarna och fastställer befattningarnas svårighetsgrad samt indelar dem i olika lönegrupper. Den första gången det gjordes var 2003. Fortfarande anlitas samma konsult, som vid sidan om Absolut har andra kunder inom processindustrin.
Aon Hewitt har genom sina kunder tillgång till statistik som talar om vad en viss befattning betalas på olika platser och inom olika branscher. Med hjälp av denna faktabank kalibreras lönens storlek för olika befattningar så att de blir jämförbara med andra företags.
Dessutom har Aon Hewitt tillgång till Svenskt Näringslivs lönestatistik.
Efter att befattningarna fastställts och blivit värderade utifrån svårighetsgrad och kalibrerade med andra jämförbara företags löner bestäms grundlönens storlek i de olika lönegrupperna. Den lägst betalda befattningens grundlön ligger på 20 000 kronor i månaden och den högst betalda på 25 000 kronor i månaden.

Relaterade artiklar