Fakta • Lönesystemet på Lantmännen Unibake i Örebro

Nr 2/2020

Lönesystemet är kompetensinriktat. Man får poäng för olika områden och positioner som man kan, men det finns begränsningar. Alla kan inte lära sig alla positioner och det finns inte heller behov av att alla kan allt.
Grunddelen är på 23 450 kronor i månaden.
Poängsättningen för kompetensdel och personlig del går till på följande sätt:
En poäng är 11,86 kronor.
I kompetensdelen indelas fabriken i olika områden och positioner. Poängbedömningen görs utifrån hur krävande ett arbete på ett visst område är. Olika områden som tråg, paketering och iläggning ger olika mycket poäng och ju fler områden och positioner man lär sig, desto mer poäng (och pengar) kan man få.
Företagets mål är att alla ska kunna minst två områden av totalt fyra områden.
Taket i kompetensdelen ligger på 410 poäng, vilket ger 4 862 kr. Ingen har noll poäng, eftersom det skulle betyda att man inte kan något. Alla kan köra någon maskin när man anställs och därefter avancerar man.
Den personliga delen kallas för Ö-H-H-delen, vilket står för Öppenhet, Handlingskraft och Helhetssyn. Det är produktionsledaren som gör bedömningarna. Det görs på en skala från A till E. De flesta ligger på C vilket ger omkring en hundralapp. Ö-H-H-poängen läggs ovanpå kompetensdelens tak på 410 poäng.
En månadslön ligger i snitt på 28 000 kr.
Ersättning för obekväm arbetstid och skiftgång tillkommer och betalas enligt det centrala bagariavtalet. Det gör att ytterligare 2 000 kronor tillkommer och för dem som jobbar natt blir det mer.

Relaterade artiklar