Fakta • Medlemsutveckling

Nr 11/2018

Antalet anställda i livsmedelsindustrin ökar, men antalet medlemmar i Livs gör det inte.
Förbundet hade 27 528 medlemmar (inklusive pensionärer och arbetslösa) i september 2018. De senaste 12 månaderna har medlemsantalet minskat med 1 152 personer.
På kongressen 2017 i Malmö avsatte Livs 40 miljoner kronor för att under fyra år vända medlemsutvecklingen. Målet är att öka organisationsgraden med 10 procentenheter till kongressen 2021.
Livs satsning på medlemsrekrytering, demokratiutveckling och bättre organisering bland annat i form av fler arbetsplatsklubbar och fler fackligt aktiva går tillbaka till kongressen 2013. Då satsades också 40 miljoner under fyra år.

Relaterade artiklar