Fakta • ”MER MAT – FLER JOBB”

Nr 5/2020

Mer mat – fler jobb är ett projekt som Arbetsförmedlingen, Livsmedelsföretagen och LRF dragit igång med finansiering från Europeiska socialfonden. Det har som mål att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat.

Relaterade artiklar