Fakta • Nya Livsmedelsavtalet i kronor och ören

Nr 12/2020

Avtalsperioden sträcker sig från 1 november 2020 till 31 mars 2023, det vill säga är 29 månader långt och sista året är uppsägningsbart.

Avtalets värde är totalt 5,4 procent, varav 3 procent från 1 november 2020 och 2,4 procent från 1 april 2022. Avsättning på 0,2 procent till deltidspension ingår från den 1 november 2020. Pensionsavsättningar för de som är yngre än 25 år ingår också, med 0,1 procent från 1 november 2020 och med 0,2 procent från den 1 april 2022.

Från och med den 1 november 2020 ska lokala förhandlingar ske om hur lönepotten på 448 öre per timme och anställd, respektive 779 kronor i månaden för heltidsanställd, ska fördelas. Alla är garanterade en minsta löneökning med 134 öre per timme vilket motsvarar 233 kronor i månaden (individgaranti). Avtalslönerna höjs under samma period med 448 öre per timme. OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 2,7 procent.

Från och med den 1 april 2022 ska lokala förhandlingar ske om lönepotten på 378 öre per timme och anställd, respektive 658 kronor i månaden för heltidsanställd. Alla är garanterade en minsta löneökning på 113 öre per timme vilket motsvarar 197 kronor per månad (individgaranti). Avtalslönerna höjs under samma period med 378 öre per timme. OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 2,2 procent.

En försäkringsöverenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv ingår och åldern för intjänande av ålderspension ändras.

• 1 januari 2021 till 24 år
• 1 januari 2022 till 23 år
• 1 januari 2023 till 22 år

I överenskommelsen ingår även att det på lönespecifikationen från 1 januari 2023 kommer att redovisas den avsättning som görs till avtalspensionen.

Låglönesatsning ingår som utgår från de som tjänar mindre än 26 100 kronor i månaden som bidrar till den centrala potten med ett krontal istället för i procent. I avtalsområden där många anställda tjänar under 26 100 kronor ger det något högre uppjustering av nivåerna i de centrala avtalen.

Viktiga förändringar ingår också i modellen för lönerevision. En individgaranti på 30 procent, en pott på 70 procent och om parterna inte är överens ska 40 procent av denna pott fördelas generellt.

Konkret innebär förändringarna i modellen för lönerevision, att förutom redovisad individgaranti, så ska varje arbetstagare erhålla en ytterligare löneökning om minst 125 öre per timme, vid månadslön, 218 kronor i månaden, från 1 november 2020. Varje arbetstagare ska även erhålla ytterligare löneökning om minst 106 öre per timme eller, vid månadslön, 184 kronor i månaden, från 1 april 2022. Observera att detta gäller om parterna inte är överens.

Jämställdheten ska också förbättras under avtalsperioden vad gäller föräldralediga. En arbetsgrupp tillsätts.

Arbetsmiljön ska också förbättras på en rad angivna områden. En arbetsgrupp tillsätts.
Källa: Livs

Relaterade artiklar