Fakta • Olika former av anställningsstöd

Nr 11/2017

Anställningar med stöd idag:
• Nystartsjobb: anställning av långtidsarbetslösa.
• Instegsjobb: Anställning av nyanlända.
• Lönebidrag: Anställning av de med nedsatt arbetsförmåga p g a funktionsnedsättning.
• Särskilt anställningsstöd: Anställning av de i jobb- och utvecklingsgarantin.
• Extratjänst: När offentlig verksamhet och ideella föreningar anställer nyanlända och de som länge deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.
• Yrkesintroduktion: Anställning av de som saknar erfarenhet.
• Traineejobb: Anställning av de som utbildar sig inom ett yrke.
• Stöd för statliga myndigheter: När statliga myndigheter vill ta emot en praktikant eller anställa med stöd.
Anställningar från och med 2018:
• Introduktionsjobb: Ersätter särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb (budgetproposition 2018).
Kvar blir:
• Nystartsjobb.
• Lönebidrag.
• Extratjänst.
• Yrkesintroduktion.

Relaterade artiklar