Fakta • Om LAS-utredningen

Nr 11/2020

Utredningen En moderniserad arbetsrätt av Gudmund Toijer, som regeringen den 29 oktober beslutat att inte gå vidare med, innehåller en hel del förslag som direkt skulle påverkat balansen på arbetsmarknaden. Några av utredningens förslag är:
* Fem personer ska kunna undantas från turordningsreglerna och då även i större företag.
Att det inte ska gå att ogiltigförklara uppsägningar i företag med femton eller färre anställda.
* Den som tack vare lång anställningstid idag får behålla anställningen i samband med arbetsbrist där de egna arbetsuppgifterna upphör kommer i framtiden inte ha rätt till skälig tid för upplärning eller omskolning till ny arbetsuppgift utan arbetsgivaren kan direkt ställa krav på kompetens för den nya arbetsuppgiften om anställningen ska bestå.
* Det blir skärpt ansvar för arbetsgivaren vad gäller kompetensutveckling.

Relaterade artiklar