Fakta • om Remissvar

Nr 9/2020

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 26 oktober 2020.
Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till a.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till susanna.stahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer A2020/01395/ARM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Relaterade artiklar