Fakta • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

Nr 2/2019

Den 31 mars 2016 trädde föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA i kraft. Målet är att komma åt ohälsan på jobbet som är ett stort samhällsproblem.
Arbetsmiljöverkstan för industrin är ett partsgemensamt samarbete i Prevents regi. Under 2018 ordnades kurser på tre timmar på olika platser i landet som chefer och skyddsombud kunde gå tillsammans. Målet var att ge inspiration, stöd och verktyg för att implementera OSA-föreskriften

Relaterade artiklar