Fakta • Organisering

Nr 6/2019

Organisationsgraden för arbetare sjunker, 1990 låg den på 82 procent, 2018 var den nere i 59 procent. Arbetare inom industrin (däribland livsmedelsarbetare) har högst organisationsgrad, ligger 2018 på 72 procent. Lägst organisationsgrad har hotell- och restauranganställda, ligger 2018 på 30 procent.
Samtidigt fortsätter arbetsgivarna att vara välorganiserade och har inte i samma utsträckning som arbetare hoppat av sina organisationer. Det innebär att täckningsgraden vad gäller kollektivavtal är fortsatt hög, 2017 omfattades 88 procent av löntagarna av kollektivavtal inklusive hängavtal.
Källa: Den svenska modellen i fara?

Relaterade artiklar