Fakta • Plan 2021

Nr 3/2019

På kongressen 2017 i Malmö avsatte Livs 40 miljoner kronor för att under fyra år vända medlemsutvecklingen. Målet är att öka organisationsgraden med 10 procentenheter till kongressen 2021.
Satsningen på bättre organisationsgrad går tillbaka till kongressen 2013. Då satsades också 40 miljoner under fyra år.
Sättet som Livs mäter organisationsgraden är genom webbenkäter där klubbar rapporterar in hur många medlemmar de har och hur många anställda. Det finns tillräckligt med inrapporterade klubbar och tillräckligt lång period, fyra tillfällen från 2016 till 2018, för att med säkerhet kunna konstatera en nedgång i organisationsgraden.
Organisationsgraden hösten 2018 var på knappt 70 procent.

Relaterade artiklar