Fakta • Så många berörs

Nr 12/2016

450 personer är direkt berörda av Findus-nedläggningen. Om man räknar in underleverantörer, så är det uppskattningsvis 600, det är de som levererar varor, det är bilverkstäder som servar Findus bilar och så vidare, men man kan plussa på och också ta med lastbilsägarna, som kör under ärtskörden, plåtslagare, elektriker, bönderna. Då blir de direkt berörda omkring 1 000 personer.