FAKTA • SKEDVI BRÖD

* I december 2014 gräddades första knäcke-brödskakan.
* Bakugnarna eldas med gran- och tallved,
spill som hämtas från traktens sågverk.
* Två kubikmeter ved går åt på en bakdag. Att elda i ugnarna är en viktig del av bagarjobbet, eftersom de måste hålla rätt temperatur vid gräddning.
* 5  000 kakor bakas per skift.
* Deg- och mjölrester körs till en gård i närheten som foder till ungdjur.
”Spritbröd” är bröd som blir bränt eller går sönder. Det skickas till Tevsjö Destilleri
i Hälsingland där det blir brännvin – Skedvi Bröds Akvavit.
* Benny Andersson (ABBA) och krögaren Erik Lallerstedt finns bland de 19 delägarna