Fakta • Slakthusområdet

Nr 6/2021

Första spadtaget till Slakthusområdet i Johanneshov i Stockholm togs 1906, och den 31 januari 1912 invigdes industriområdet av kung Gustaf V.
Bakgrunden var att myndigheterna hade förlorat kontrollen över de slakte-rier som fanns i området i samband med att skråväsendet avskaffats 1864. Slakthusområdet blev Stockholms stads första offentliga slakthus – här skulle all slakt ske för att få bukt med bristerna när det gällde hygien och tillsyn.
De äldsta byggnaderna på Slakthusområdet uppfördes mellan 1906 och 1912 och ritades av arkitekten Gustaf Wickman. Många av byggnaderna är i jugendstil, vilket är en ovanlig byggnadsstil för industribyggnader i Sverige.
1915 fanns det 249 slakterirörelser på området och närmare 90 000 djur, hälften kor och oxar, slaktades.
I oktober 1936 öppnades partikötthall på området, vilket var starten för en större mångfald på Slakthusområdet.
Under 1950- och 1960-talen byggdes området ut söderut. Då började också företag som syssla med förädling av kött och andra verksamheter inom livsmedelsbranschen etablera sig på Slakthusområdet.