FAKTA • SVÅRT ATT REKRYTERA INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN

Nr 7/2021

* Drygt 10 000 personer arbetar i kött- och charkbranschen. Här ingår alla som jobbar med slakt, styckning och chark.
* Omkring 1 300 personer är inhyrda via bemanningsföretag, vilket motsvarar ungefär 15 procent.
* 70 procent av företagen har rekryteringsproblem.
* Det finns få kvinnor i köttbranschen, särskilt bland slaktarna. KCF saknar statistik på könsfördelningen i branschen.
* I livssektorn finns ett visst underskott på hantverksbagare, konditorer och kvarnarbetare.
Källa: Branschorganisationen Kött & Charkföretagen, KCF.

Relaterade artiklar