Fakta • Utrikes födda inom Livs

Nr 10/2020

I dag uppgår de utrikes födda till 42 procent av Livs medlemskår, vilket nästan är en fördubbling sedan 2005. Det innebär att Livs tillhör de förbund inom LO som har störst andel utrikes födda medlemmar, ligger på tredje plats efter Hotell och Restaurang (47 procent) och Fastighets (45 procent).
Källa: Anders Kjellberg, Den svenska modellen i en oviss tid, 2020.

Relaterade artiklar