FaKTA • ZOEGAS

Nr 11/2018

Zoégas grundades 1886 i Helsingborg av Carlos och Maria Zoéga.
Kafferosteriet var familjeägt fram till 1986 då Zoégas köptes av Nestlé. Det är detta transnationella företag som bestämt att säkerhet ska gå före allt på alla arbetsplatser inom koncernen, ingen ska skadas på jobbet.
Ett 70-tal anställda producerar 17 000 ton kaffe per år, vilket motsvarar nära 36 miljoner paket, i dess olika format.

Relaterade artiklar