Fakta: Löner

Nr 6/2022

Löneökningar i Livsmedelsavtalet
Från 1 april 2022 gäller:
Lönepott: Lokala förhandlingar om fördelning av potten på 378 öre per timme och anställd, respektive 658 kronor i månaden per heltidsanställd med månadslön.
Lägsta löneökning för alla livsmedelsarbetare: Höjning med 113 öre per timme och anställd, respektive 197 kronor i månaden.

Läs mer på Livs.se
Där finns exempelvis Livsmedelsavtalet att läsa i sin helhet: https://www.livs.se/globalassets/livs.se/arbetsplats–och-avtalsfragor/kollektivavtal/livsmedelsavtalet-2020-2023.pdf

Ordlista
Kollektivavtal: Avtal på central nivå mellan fack och arbetsgivarorganisation som reglerar löner och arbetsvillkor. Livs nuvarande kollektivavtal gäller 1/11 2020 till 31/3-2023.
Lönerevision: Det tillfälle då lönerna höjs under avtalsperioden. I nuvarande kollektivavtal på Livs områden finns det två revisionstillfällen, det sista var 1 april i år.
Lönesystem: Överenskommelse mellan lokala facket och arbetsgivaren om vilka kriterier som ger högre lön, modell för hur lönerna sätts.
Pott: Den summa pengar som det lokala facket och arbetsgivaren ska komma överens om att fördela.
Källor: Livs, Arbetet, Handelsnytt

Relaterade artiklar