Fakta: Marie Gidlund

Nr 2/2022

Ålder: 55 år. 

Titel: Verksamhetsledare på Sweden Food Arena. Förutom Marie finns en anställd innovationsledare. En aktiv styrelse bidrar med kompetens samt konsulter vid behov. Sweden Food Arena finns i Stockholm, sitter tillsammans med Livsmedelsföretagen. 

Utbildning: Civilingenjör inom materialteknik. 

Familj: Man och tre söner.

Född och uppvuxen: I Örnsköldsvik.

Intressen: Att köra motorcykel, fick en motorcykel i 40 – årspresent, och tog då motorcykelkort. Ett annat intresse är att slå lie. Familjen har sju hektar som behöver slås. 

Vad är viktigast just nu för svensk livsmedelsindustri: Innovationssatsningar, om fem år hoppas jag att vi hittat en innovationsväg som gör skillnad i svensk livsmedelsproduktion. 

Förebild: Jag försöker lyssna på så många som möjligt och sen sammanfatta alla dessa tankar till något konkret. Jag brukar säga att vi spårar i djup snö, försöker skapa en väg framåt. 

Relaterade artiklar