Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring för Livs medlemmar:

Nr 2/2019

* Dödsfallsförsäkring 250 000 kronor

* Sjukförsäkring/Arbetsoförmåga. Dag 91 kostnadsersättning. Från dag 91 0ch max 18 månader 1 400 kronor i månaden.

* Diagnoskapital. För utvalda diagnoser utbetalas ett engångsbelopp på 50 000 kronor

Relaterade artiklar