Förbundsmötet

nr 9/2022

• Förbundsmötet fattar beslut om verksamhetsplan och budget, verk-samhetsberättelse och bokslut efter förslag från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska också samråda med förbundsmötet när det gäller frågor av större principiell och ekonomisk betydelse. Förbundsmötet samlas till möte två gånger per år. 

Källa: Livs

Relaterade artiklar