Hur fungerar ert lönesystem?

Nr 1/2019

Mål & Medel ställer frågan om hur lönesystemet fungerar inför den kommande avtalsrörelsen. I Livsmedelsavtalet står att ”en anställd bör successivt kunna höja sin lön vid höjda krav i befattningen, genom ökad erfarenhet, fler och mer krävande arbetsuppgifter, ökade befogenheter, större ansvar, ökad kunskap eller kompetens”. Först ut är de båda Livsklubbarna på The Absolut Company i Skåne.

Relaterade artiklar