KLS expanderar snabbt

Nr 11/2014

KLS Ugglarps köptes 2008 av det transnationella köttföretaget Danish Crown och har anlitat Staff up när man expanderat verksamheten i Kalmar. Volymerna har ökat snabbt. Antalet arbetare i produktionen, inklusive de inhyrda, uppgår till omkring 500.
Staff up är ett norskt företag med dotterbolag i Sverige. Kontoret finns i Malmö.
Den svenska köttbranschen har blivit en del av den europeiska och den globala marknaden. Det leder till en ökad prispress från importerat kött. Det är ett fåtal transnationella köttföretag som dominerar marknaden. Danish Crown är ett av dem.
De transnationella företagen agerar likadant på EU-marknaden. De anlitar bemanningsföretag för att få större flexibilitet och slippa ta arbetsgivaransvar.
I Tyskland har den fackliga organiseringen brutit samman. Det har lett till en stark press nedåt på arbetsvillkoren i den egna industrin och i grannländernas. Vid IUL:s globala köttkonferens 2011 framgick att endast 10 procent av de tyska slakteriarbetarna hade fast anställning. Det gällde också vid Danish Crowns anläggningar i Tyskland.