Kollektivavtal på Ljusgårda

Nr 11/2022

Från och med april i år är det Livs kollektivavtal som gäller på Ljusgårda

Antal medlemmar: ett tiotal och medlemsrekrytering pågår

Viktig fråga för skyddsombudet: ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöarbetet

Ombudsmannen nöjd med: – att vi organiserar medlemmar på Ljusgårda och redan har ett skyddsombud på plats.

Relaterade artiklar