Kort om svenskt näringslivs slutbud som PTK sa ja till

Nr 11/2020

* Företag ska kunna undanta tre arbetare och tre tjänstemän på varje driftsenhet, eller arbetsplats, där det råder arbetsbrist. Företag har möjlighet att göra undantag för 15 procent av de som omfattas av uppsägning per avtalsområde och driftsenhet. Företag med bara ett driftställe och endast arbetare eller tjänstemän får göra fyra undantag. Företag har möjlighet att göra undantag en gång i kvartalet.

* Begreppet ”saklig grund” ska bytas mot ”sakliga skäl”. Arbetsgivarens skyldighet att omplacera arbetstagare innan uppsägning ska begränsas till ett tillfälle. Förtydligande om vad som anses som bristande prestation, samarbetssvårigheter eller misskötsel.

* Arbetsgivaren slipper betala lön under tvistetiden när en anställd vill ogiltigförklara sin uppsägning i domstol.

* Ett nytt system för arbetslöshetsersättningen som bygger på en kollektivavtalad a-kassa i stället för dagens statliga arbetslöshetsersättning.

* Ett kollektivavtalat kompletterande studiestöd för anställda, krav att utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Detta stöd ska kunna beviljas med 80 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst mellan 4,5 och 5,5 inkomstbasbelopp per år upp till 44 veckors heltidsstudier.

* Allmän visstid ska ersättas av särskild visstidsanställning som snabbare övergår i fast anställning.
* Inhyrda på samma driftsenhet under en sammanlagd tid över 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas tillsvidareanställning alternativt ersättning motsvarande tre månadslöner.
Källa: arbetet.se och arbetsvarlden.se

Relaterade artiklar