Livs kongress 2021

Nr 9/2018

* Livs kongress äger rum den 27–31 maj 2021 i Västerås. Val av kongressombud görs av medlemmarna på klubbmöten. Klubben har rätt till ett ombud för varje påbörjat 150-tal medlemmar.
* Klubbarnas medlemsantal den 31 augusti 2020 kommer att ligga till grund för antalet ombud.
* Medlemmar som inte tillhör någon klubb väljer ombud genom en omröstning som förbundsstyrelsen beslutar om. De har rätt till ett ombud per påbörjat 1 000-tal i regionen.
* Motioner kan lämnas av varje enskild medlem eller arbetsplatsklubb. De ska vara förbundet tillhanda senast den 27 oktober.
* På kongressen väljs ordförande, andre ordförande och tredje ordförande, övriga ledamöter av förbundsstyrelsen samt suppleanter.
* Även ledamöter och suppleanter till förbundsmötet samt revisorer och suppleanter väljs på kongressen.
* Det är regionerna som genomför nomineringsmöten till kongressen i samband med vårens verksamhetsträffar.

Relaterade artiklar