Livsmedelsföretagens avtalskrav 2020

Nr 1/2020

*Livsmedelsföretagen kräver måttliga löneökningar, flexibla avtalslösningar och funktionella arbetsmiljöregler. Det innebär bland annat följande:

*Personalkostnaderna får inte öka snabbare än i Sveriges viktiga konkurrentländer.

*Enligt Livsmedelsföretagen är de bästa kollektivavtalen sådana som ger flexibla avtalslösningar. Arbetsgivare måste få utöva sin avtalsstadgade rätt att leda och fördela arbetet vid arbetsplatsen även när det gäller exempelvis schemaläggning och lönesättning. Skrivningar i kollektivavtal om krav på lokala överenskommelser i vissa frågor bör därför avskaffas.

*Genom väl avvägda skrivningar i kollektivavtalen garanteras att arbetsmiljöfrågor blir en självklar del av arbetsgivarens beslutsfattande. För att arbetsmiljöregler ska vara funktionella i praktiken måste de vara realistiska och motsvara liknande regelverk inom andra branscher, såsom exempelvis rätten till utbildning i arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud. Mycket av arbetsmiljöregleringen återfinns redan i föreskrifter och lagtext, och att därutöver reglera samma frågeställningar i kollektivavtal är därför inte lämpligt eller nödvändigt.

Fotnot: Livsmedelsföretagen vill inte offentliggöra sina krav. Livsmedelsföretagens press- och mediechef, Daniel Emilson, hänvisar istället till broschyren Avtal 2020 där avtalsmålen ovan presenteras. Skriften lades ut på Livsmedelsföretagens hemsida i samband med att kraven växlades den 20 december 2019.

Relaterade artiklar