Lyckeby • Culinar AB

Nr 4/2021

Culinar producerar och utvecklar ingredienser för smaksättning, konsistens och funktion. Det rör sig främst om stärkelser, ingrediensblandningar, kryddor och kryddmixer.
Culinar ingår i Lyckebygruppen som ägs av Sveriges Stärkelseproducenter med omkring 500 anställda varav 300 i Sverige.
Huvudkontoret ligger i Fjälkinge utanför Kristianstad. Culinar äger företaget och varumärket Kockens.